Tin tức

chuc-mung-khach-hang-da-nhan-duoc-quota-chuong-trinh-quebec

Chúc mừng khách hàng đã nhận được Quota chương trình Québec

Hằng năm, chính quyền tỉnh bang Canada sẽ cấp cho 22 trung tâm tài chính tại đây một lượng quota có giới hạn, và Maple Leaf Vietnam có mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng quốc gia National Bank để đảm bảo quota cho các đương đơn, việc này chính là cánh cửa thông hành khi các đương đơn nộp hồ sơ định cư.