Vai trò của trung tâm khu vực đối với dự án EB-5

Trung tâm khu vực đóng vai trò quan trọng đến sự thành bại trong mỗi dự án EB-5, vì vậy trước khi quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 bạn nên tìm hiểu thật kĩ càng.


>> Xem thêm: [EB-5] Dự án tòa nhà văn phòng hạng sang The Spiral tại trung tâm New York

 

chuong-trinh-dau-tu-dinh-cu-eb5-nvs2.jpg (211 KB)

Đầu tư định cư EB-5 - hiện thực hóa giấc mơ di trú Mỹ cho cả gia đình bạn

 

Trung tâm khu vực là gì?

 

Là đơn vị do USCIS chỉ định để cơ cấu và thúc đẩy chương trình EB-5 trong phạm vi khu vực cụ thể, ngành công nghiệp mục tiêu, các khoản đầu tư vốn chung từ nhiều nhà đầu tư. Do Bộ Di trú & Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và Ủy ban Chứng khoán (SEC) giám sát.


Chức năng của trung tâm khu vực?

 

Thực hiện bảo lãnh và thẩm định các dự án đầu tư EB-5 từ một Trung tâm khu vực của bên thứ 3.

Xác định và chọn dự án EB-5

Thông qua hoạt động đầu tư nghiêm ngặt và thẩm định thị trường

Thiết lập cơ cấu đầu tư và bảo lãnh đầu tư

Quản lý đầu tư cho đến khi I-829 được phê duyệt và hoàn trả vốn

Bàn giao khoản đầu tư cho khách hàng, không cần để quản lý kinh doanh hàng ngày

Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư - Theo dõi dự án & tạo việc làm 

Lập các kiến nghị nhập cư I-526 và I-829

 

Screen Shot 2017-12-27 at 4.53.13 PM.png (452 KB)

Trung tâm vùng CanAm

 

Một trong những trung tâm khu vực uy tín nhất trong lĩnh vực EB-5 phải nhắc đến là CanAm với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý vốn EB-5 uy tín. Dự án mới nhất tòa nhà văn phòng THE SPIRAL - Manhattan, New York đang được CanAm triển khai đã và đang nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt.

 

gioi-thieu-du-an.jpg (145 KB)

Dự án tòa nhà văn phòng hạng sang The Spiral được quản lý bởi trung tâm khu vực CanAm

 

Trung tâm khu vực đóng vai trò quan trọng đến sự thành bại trong mỗi dự án EB-5, vì vậy trước khi quyết định đầu tư vào một dự án EB-5 bạn nên tìm hiểu thật kĩ càng. Hãy đảm bảo trung tâm khu vực của dự án bạn chọn đủ độ tin cậy và uy tín, có đủ khả năng hiện thực hóa giấc mơ di trú Mỹ cho cả gia đình bạn.

>> Xem thêm: CanAm – Trung tâm vùng giàu kinh nghiệm