Định cư Mỹ EB-5: Bản tin thị thực Mỹ (Visa Bulletin) tháng 5/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ - Cục Lãnh Sự vừa công bố Bản tin thị thực Mỹ (Visa Bulletin) cho tháng 5 năm 2023. Theo đó, trong tháng này, các ưu tiên về việc cấp thị thực sẽ được xem xét như sau:

Quyền ưu tiên diện việc làm

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5: 

Diện tạo việc làm: 7,1% của mức toàn cầu, trong đó 32% được dành riêng như sau: 20% dành cho người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ điều kiện đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại là không hạn chế và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ điều kiện khác.

BẢNG A. NGÀY THỤ LÝ ĐƠN CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP DIỆN VIỆC LÀM

Trong bảng bên dưới, việc liệt kê ngày của bất kỳ hạng mục nào cho thấy rằng hạng đó đã được đăng ký vượt mức và ngày thụ lý hồ sơ được phân loại như sau: 

  • "C" (Current) có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ, tức là số visa được phép cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
  • "U" (Unauthorized) có nghĩa là không khả dụng, tức là số visa hiện không còn. 

***LƯU Ý: Số visa chỉ được phép cấp cho những người nộp đơn có ngày ưu tiên (priority date) sớm hơn ngày thụ lý hồ sơ được liệt kê bên dưới.

visabuletin.jpg (66 KB)

BẢNG B. NGÀY NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC DIỆN VIỆC LÀM

 

Bảng dưới đây phản ánh ngày nộp đơn xin thị thực trong một khung thời gian thuộc quá trình nộp đơn. Những người xin thị thực nhập cư có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể tập hợp và nộp các tài liệu cần thiết cho Trung tâm Thị thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị thực Quốc gia có hướng dẫn chi tiết. Nếu một danh mục được chỉ định là "C - Current", tất cả các ứng viên trong danh mục liên quan có thể nộp đơn, bất kể ngày ưu tiên.

Danh sách “C” chỉ ra rằng các đơn xin thị thực nhập cư có thể được nộp bất kể ngày ưu tiên của người nộp đơn. Việc liệt kê ngày cho bất kỳ danh mục nào cho thấy rằng chỉ những người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

visabuletin2.jpg (66 KB)

(Nguồn: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2023/visa-bulletin-for-may-2023.html)

Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010