NHẬN QUYỀN LỢI THƯỜNG TRÚ NHÂN MỸ TRƯỚC KHI HỒ SƠ EB-5 ĐƯỢC DUYỆT?

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 (RIA), được ký thành luật vào tháng 3 năm 2022, cho phép nhà đầu tư EB-5 (cùng các thành viên gia đình phụ thuộc trong hồ sơ) đủ điều kiện có thể nộp đơn xin nhập cư EB-5 (đơn I-526E) và đơn xin điều chỉnh tình trạng (đơn I-485) đồng thời.

Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 (RIA), được ký thành luật vào tháng 3 năm 2022, cho phép nhà đầu tư EB-5 (cùng các thành viên gia đình phụ thuộc trong hồ sơ) đủ điều kiện có thể nộp đơn xin nhập cư EB-5 (đơn I-526E) và đơn xin điều chỉnh tình trạng (đơn I-485) đồng thời. 

EB-5 Concurrent Filing (1).png (590 KB)

Trước đây, nhà đầu tư EB-5 cần chờ từ 2-3 năm để đơn I-526 được chấp thuận mới đủ điều kiện nộp đơn I-485. Với đạo luật mới, nhà đầu tư sẽ nhanh chóng được hưởng lợi ích về Thẻ xanh trước cả khi Đơn xin Thẻ xanh của họ được chấp thuận. Vậy:

 

Đơn I-485 là gì?

Là mẫu đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, cho phép công dân nước ngoài đang sinh sống tạm thời tại Hoa Kỳ chuyển từ tình trạng Thị thực không định cư sang tình trạng định cư hợp pháp khác.

 

Đối tượng được nộp hồ sơ đồng thời? 

Công dân không có quốc tịch Mỹ và ĐANG ở Mỹ bằng Thị thực không định cư và/hoặc ngày ưu tiên đến hạn thì đủ điều kiện nộp hồ sơ đồng thời. 

 

Người thực hiện nộp hồ sơ đồng thời? 

Luật sư di trú đại diện sẽ nộp Đơn xin nhập cư I-526 kèm với Đơn điều chỉnh Tình trạng I-485 lên Sở Di trú Mỹ.

 

Các loại Thị thực không định cư được nhắc đến?

  • Thị thực F-1 dành cho sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ
  • Thị thực H-1B dành cho người lao động được bảo lãnh bởi công ty Mỹ
  • Thị thực E-2 dành cho doanh nhân đang kinh doanh trên đất Mỹ
  • Thị thực O-1 cho cá nhân có khả năng đặc biệt trong khoa học, giáo dục, kinh doanh, thể thao, điện ảnh
  • Thị thực L-1 cho quản lý cấp cao được luân chuyển qua công ty tại Mỹ

 

Nộp đồng thời có lợi ích gì cho nhà đầu tư:

  • Rút ngắn thời gian định cư của gia đình từ 2 đến 3 năm so với trước đây
  • Đương đơn và người phụ thuộc có cơ hội sống, làm việc, học tập tại Mỹ nhanh chóng. 

Với trường hợp đương đơn có con cái đang theo học tại Mỹ, sau khi đơn I-485 được nộp, con dưới 21 tuổi có thể theo học trường công, tiết kiệm chi phí và nhiều cơ hội rộng mở hơn. 

 

Như vậy, việc nộp hồ sơ đồng thời là một thay đổi đột phá giúp nhà đầu tư có thể nhận thẻ xanh Mỹ chỉ trong vòng 2-3 năm. Đồng thời ngay lập tức được hưởng quyền lợi của Thường trú nhân để phù hợp với kế hoạch của gia đình. Nhà đầu tư quan tâm EB-5 có thể liên hệ Maple Leaf Vietnam ngay để được tư vấn.

Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010