Uscis Ban Hành Hướng Dẫn Chính Sách Nhập Cư Áp Dụng Cho Các Thành Viên Thuộc Đảng Toàn Trị

Trong những ngày vừa qua, thông tin cập nhật về Chính sách nhập cư Hoa Kỳ đối với các Thành viên thuộc Đảng Toàn Trị đang gây xôn xao dư luận. Cụ thể vào ngày 02/10, USCIS đã có hướng dẫn Chính sách nhập cư đối với người nước ngoài có tư cách thành viên hoặc liên kết với Đảng Cộng Sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác. Hướng dẫn này chỉ ra cụ thể những trường hợp sẽ bị hạn chế và được ngoại lệ đối với các Chính sách nhập cư của Mỹ.

Ý NGHĨA CỦA CHÍNH SÁCH NÀY

Quyết định này của Chính phủ Mỹ nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ; Chống lại các hoạt động lật đổ và phi quân sự của Hoa Kỳ.

AI SẼ LÀ ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG?

Nói chung, bất kỳ người nhập cư nào đang hoặc đã là thành viên hoặc liên kết với Tổ chức Chính trị, trong nước hay nước ngoài đều không được chấp nhận.

CÓ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG?

Thực tế, vẫn có hai trường hợp có thể được ngoại lệ và miễn trừ đối với một số người nước ngoài, tùy thuộc vào mục đích và định hướng nhập cư Mỹ của họ, cụ thể:

1. Người nhập cư là thành viên không tự nguyện

Trường hợp ngoại lệ này áp dụng cho người nước ngoài có tư cách thành viên hoặc liên kết được đánh giá trên các tiêu chí:
- Không tự nguyện;
- Chỉ khi dưới 16 tuổi;
- Do hoạt động của Pháp luật.
- Vì mục đích kiếm việc làm, khẩu phần ăn hoặc các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống và khi cần thiết cho các mục đích đó

2. Người nhập cư là thành viên trước đây trong các Tổ chức Chính trị
- Tư cách thành viên của người đó trong hoặc liên kết với một Tổ chức trong những quy định bị cấm đã chấm dứt ít nhất 2 hoặc 5 năm trước ngày nhận được đơn đăng ký
- Người nộp đơn không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ.

*** Lưu ý: Người nộp đơn cũng có trách nhiệm chứng minh rằng họ không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ.

 4aab93c0-b1ef-11ea-bda9-cf242db51917.jpg (99 KB)

 

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP MIỄN ÁP DỤNG:

Vẫn sẽ có trường hợp được miễn trừ tùy ý cho một số thành viên gia đình của công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân hợp pháp (Thẻ Xanh hợp pháp). Bộ An ninh Nội địa có thể từ bỏ lý do không thể chấp nhận này vì mục đích nhân đạo, để đảm bảo sự đoàn kết trong gia đình, hoặc vì lợi ích công cộng nếu:
- Người nước ngoài là cha mẹ, vợ / chồng, con trai, con gái, anh trai hoặc em gái của một công dân Hoa Kỳ, hoặc là vợ / chồng, con trai hoặc con gái của một thường trú nhân hợp pháp
- Người nước ngoài không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ; Người nước ngoài đảm bảo một quyền quyết định thuận lợi.

 

*** Khi xem xét liệu người ngoài hành tinh có phải là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ hay không, USCIS sẽ xem xét danh sách các yếu tố không đầy đủ sau đây:
- Gián điệp;
- Khủng bố;
- Lật đổ;
- An toàn công cộng, bao gồm tiền sử tội phạm và hoạt động băng đảng;
- Rủi ro đối với sở hữu trí tuệ;
- Rủi ro đối với an toàn thông tin, bao gồm cả các chiến dịch sai lệch thông tin;
- Rủi ro đối với an ninh bầu cử;
- Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng

Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0967 99 1000