VISA BULLETIN THÁNG 7/2024 ĐÃ CÓ CÁC THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

Visa Bulletin tháng 7/2024 có những cập nhật quan trọng về phân bổ ưu tiên và tình trạng Ngày Hành Động Cuối Cùng đối với nhà đầu tư EB-5, đặc biệt là đối với Việt Nam và Trung Quốc.

Phân bổ ưu tiên: Trong tổng 7,1% hạn ngạch toàn cầu dành cho diện EB-5 "Tạo việc làm", có 32% được phân bổ cụ thể như sau:

  • 20% cho các dự án đầu tư tại khu vực nông thôn
  • 10% cho các dự án tại khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao
  • 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng

A. Ngày Hành Động Cuối - Final action dates

  • Đối với Việt Nam, visa EB-5 đang ở tình trạng "C" (current) - sẵn có, cả phần dành riêng và không dành riêng. Nhà đầu tư EB-5 có thể nộp đơn ngay khi đủ hồ sơ.
  • Đối với Trung Quốc, phần visa EB-5 dành riêng cũng ở tình trạng "C" - sẵn có. Tuy nhiên, phần không dành riêng chỉ mới xét đến hồ sơ nộp trước ngày 15/12/2015.

Tóm lại, Visa Bulletin tháng 7/2024 có những cập nhật quan trọng về phân bổ ưu tiên và tình trạng Ngày Hành Động Cuối Cùng đối với nhà đầu tư EB-5, đặc biệt là đối với Việt Nam và Trung Quốc.

B. Ngày Nộp Đơn (thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Visa Quốc Gia – NVC để xin visa và được xử lý) - Dates f­or Filing Application

Bảng dưới đây thể hiện ngày nộp đơn xin thị thực trong một khoảng thời gian phù hợp để người nộp đơn có thể hành động ngay lập tức trong quá trình nộp đơn. Người nộp đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong bảng có thể chuẩn bị và nộp các hồ sơ được yêu cầu cho Trung tâm Visa Quốc Gia của Bộ Ngoại Giao (NVC), sau khi nhận được thông báo từ NVC kèm theo hướng dẫn chi tiết.

visabulletin72024png.png (65 KB)

Ngày nộp đơn cho các danh mục đăng ký vượt mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn đầu tiên mà họ có thể nộp hồ sơ đến NVC để xin thị thực nhập cư. Nếu một danh mục được ghi là "current - sẵn có", thì tất cả người nộp đơn trong danh mục liên quan đều có thể nộp đơn, bất kể ngày ưu tiên nào.

Danh sách "C" chỉ ra rằng danh mục đó đang sẵn có, và các đơn đăng ký có thể được nộp bất kể ngày ưu tiên của người nộp đơn. Danh sách liệt kê các ngày cho bất kỳ danh mục nào cũng chỉ cho biết những người nộp đơn với ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

Vui lòng truy cập www.uscis.gov/visabulletininfo để biết thông tin về việc USCIS có xác định bảng này được sử dụng (thay cho bảng trong mục 5.A "Ngày hành động cuối cùng") trong tháng này để nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng với USCIS hay không.

Maple Leaf Việt Nam - Chuyên tư vấn định cư Canada, Mỹ, Úc, Châu Âu & Vùng Caribe

  • Hotline: 0286 286 3010 - 0989 833 010 (zalo)
  • Email: info@mapleleafvn.com
  • Website: https://mapleleafvn.com
  • Trụ sở TP.HCM : Tầng 5, Serepok Tower, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Trụ sở Hà Nội: Tầng 10, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010