Startup Visa - Định cư Canada

Đặt lịch hẹn tư vấn

loading

 

GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐỊNH CƯ KHỞI NGHIỆP START-UP VISA

“ Ra đời vào năm 2013, chương trình Thị thực visa khởi nghiệp được chính phủ Canada đưa vào hoạt động nhằm mục đích kêu gọi các doanh nhân có kỹ năng và ý tưởng kinh doanh đến đây xây dựng doanh nghiệp và lập nghiệp.

Với khẩu hiệu “Canada cần thêm doanh nhân”, chính phủ Canada hy vọng các dự án khởi nghiệp sẽ xây dựng nên những “thung lũng Silicon” mới trên quốc gia này. Các đương đơn tham dự vào chương trình Start-up Visa, đều sẽ được bao lãnh gia đình mình sang Canada sinh sống, và hưởng mọi quyền lợi như một công dân Canada. ”

LỢI ÍCH

KHÔNG ẢNH HƯỞNG PR DÙ DỰ ÁN THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI

 

KHÔNG PHẢI CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

 

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

 

ĐƯỢC SỐNG Ở BẤT CỨ THÀNH PHỐ NÀO TẠI CANADA (TRỪ QUEBEC)

 

Các câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào tôi có thể đủ điều kiện cho Chương trình Visa Khởi nghiệp?

Để đủ điều kiện cho Chương trình Visa Khởi nghiệp, bạn phải đáp ứng tất cả 4 yêu cầu về tính đủ điều kiện và các yêu cầu chấp nhận đề vào Canada:

Yêu cầu về tính đủ điều kiện cho Chương trình Visa Khởi nghiệp

Bạn phải:

 • Có một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc ý tưởng kinh doanh nổi bật
 • Có thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định
 • Đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ và
 • Có đủ khả năng để định cư và sống ở Canada trước khi bạn kiếm tiền từ công việc kinh doanh của mình

- Yêu cầu chấp nhận để vào Canada

Để đủ điều kiện đến Canada, bạn phải đáp ứng các yêu cầu để được nhập cảnh vào Canada. Những điều này áp dụng cho tất cả những người nộp đơn, không chỉ những người đăng ký Chương trình Visa Khởi nghiệp.

Chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn nếu bạn không được phép đến Canada.

2.Quy trình nộp đơn cho Chương trình Visa Khởi nghiệp là gì?

Đầu tiên, bạn phải giới thiệu ý tưởng kinh doanh của mình cho một tổ chức được chỉ định và thuyết phục tổ chức đó hỗ trợ công ty mới thành lập của bạn. Sau khi một tổ chức được chỉ định quyết định hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, tổ chức đó sẽ gửi cho chúng tôi chứng chỉ cam kết và gửi thư hỗ trợ cho bạn.

Quá trình giới thiệu ý tưởng của bạn khác nhau đối với từng tổ chức được chỉ định. Bạn phải liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm hiểu những gì bạn phải làm để tìm kiếm sự hỗ trợ của tổ chức đó. Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện, bạn có thể gửi một đơn đăng ký đã hoàn chỉnh, trong đó phải bao gồm thư hỗ trợ của bạn.

3.Làm cách nào để nhận hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định?

Bạn cần liên hệ với tổ chức được chỉ định để tìm hiểu cách nhận hỗ trợ của tổ chức đó.

Bạn cần thuyết phục tổ chức rằng bạn có một ý tưởng kinh doanh đáng được hỗ trợ.

Quá trình giới thiệu ý tưởng của bạn là khác nhau đối với mỗi tổ chức. Mỗi tổ chức có những yêu cầu riêng. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu trình bày trực tiếp khái niệm kinh doanh của mình hoặc gửi một kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Nếu bạn đạt được thỏa thuận với một tổ chức được chỉ định, tổ chức đó sẽ gửi cho bạn một lá thư hỗ trợ. Bạn cần gửi kèm thư này khi gửi đơn đăng ký cho chúng tôi. Đây là bằng chứng bạn cần để chứng minh rằng quỹ đầu tư mạo hiểm, nhóm nhà đầu tư thiên thần hoặc vườn ươm doanh nghiệp đang ủng hộ ý tưởng kinh doanh của bạn.

4. Sự khác biệt giữa hỗ trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhóm nhà đầu tư thiên thần và các vườn ươm doanh nghiệp là gì?

Để nhận được sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhóm nhà đầu tư thiên thần, bạn cần một khoản đầu tư khá lớn từ họ.

Để nhận được hỗ trợ từ vườn ươm doanh nghiệp, bạn phải được chấp nhận tham gia chương trình vườn ươm doanh nghiệp Canada được chỉ định. Tham gia các chương trình này là một quá trình cạnh tranh với số lượng hạn chế.

Liên hệ với một tổ chức được chỉ định để tìm hiểu cách nhận được sự hỗ trợ của họ.

Tổ chức cũng sẽ gửi giấy cam kết trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng cả thư hỗ trợ của bạn và chứng chỉ cam kết của tổ chức để đánh giá đơn đăng ký của bạn.

5. Ai sẽ xem xét đơn đăng ký Chương trình Visa Khởi nghiệp của tôi?

Đầu tiên, (các) tổ chức được chỉ định mà bạn tìm kiếm hỗ trợ sẽ xem xét tính khả thi của đề xuất kinh doanh của bạn.

Tiếp theo, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada sẽ xem xét đơn xin nhập cư của bạn, nếu bạn đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết để nộp đơn, để đảm bảo bạn đủ điều kiện trở thành thường trú nhân.

Cuối cùng, đơn đăng ký của bạn cũng có thể phải tuân theo một quy trình đánh giá ngang hàng độc lập. Điều này được thiết kế để bảo vệ chống lại gian lận và đảm bảo rằng các hoạt động của bạn và của tổ chức được chỉ định phù hợp với các tiêu chuẩn ngành cho loại hình hỗ trợ này.

6. Có đơn đăng ký để nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định không?

Không. Để nhận được thư hỗ trợ, bạn cần thuyết phục một tổ chức được chỉ định rằng ý tưởng kinh doanh của bạn đáng được hỗ trợ. Để làm được điều đó, hãy liên hệ với tổ chức được chỉ định mà bạn nghĩ có thể quan tâm đến doanh nghiệp mới thành lập của mình và tìm hiểu cách bạn có thể giới thiệu ý tưởng của mình.

Mỗi tổ chức được chỉ định có những yêu cầu riêng. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu trình bày trực tiếp khái niệm kinh doanh của mình hoặc gửi một kế hoạch kinh doanh chi tiết.

7. Tôi cần có trình độ ngoại ngữ nào để có Visa khởi nghiệp?

Để nộp đơn xin Visa khởi nghiệp, bạn phải chứng minh rằng bạn đã đạt đến Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada 5.0 về nghe, đọc, viết và nói.

Với đơn đăng ký của mình, bạn phải gửi kết quả kiểm tra ngôn ngữ của bên thứ ba cho thấy rằng bạn đáp ứng yêu cầu.

8. Tôi cần bao nhiêu tiền để trang trải chi phí sinh hoạt khi đến Canada thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp?

Số tiền bạn cần phụ thuộc vào số lượng thành viên gia đình sẽ đi cùng bạn.

Trong một số trường hợp, tổ chức được chỉ định có thể cung cấp cho bạn thêm tiền để giúp trang trải chi phí sinh hoạt của bạn. Bạn không thể sử dụng tiền đầu tư cho công việc kinh doanh mới thành lập của mình để trang trải chi phí sinh hoạt.

9. Một nhóm doanh nhân có thể cùng nhau nhập cư vào Canada thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp không?

Có. Tối đa 5 người có thể đăng ký thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp với tư cách là chủ sở hữu của một doanh nghiệp.

Khi xem xét đề xuất của bạn, tổ chức được chỉ định sẽ quyết định xem ai là người cần thiết hoặc không cần thiết đối với doanh nghiệp. Một người thiết yếu là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu không có người này, tổ chức được chỉ định sẽ không đầu tư hoặc hỗ trợ.

Nếu chúng tôi từ chối đơn đăng ký của một người thiết yếu, tất cả các ứng viên có liên quan sẽ bị từ chối.

10. Người cần thiết theo Chương trình Visa Khởi nghiệp là gì?

Một người được coi là quan trọng đối với doanh nghiệp và sẽ được tổ chức được chỉ định xác định cụ thể là cần thiết trên giấy chứng nhận cam kết và thư hỗ trợ.

Nếu chúng tôi từ chối đơn đăng ký của một người thiết yếu, tất cả các ứng viên có liên quan sẽ bị từ chối.

11. Khoản đầu tư tối thiểu mà tôi cần áp dụng thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp là bao nhiêu?

Nếu khoản đầu tư đến từ một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Canada, bạn phải đảm bảo khoản đầu tư tối thiểu là 200.000 đô la.

Nếu khoản đầu tư đến từ một nhóm nhà đầu tư thiên thần Canada được chỉ định, bạn phải đảm bảo khoản đầu tư tối thiểu là 75.000 đô la.

Bạn không cần phải đảm bảo một khoản đầu tư tài chính từ vườn ươm doanh nghiệp. Bạn phải được chấp nhận vào chương trình vườn ươm doanh nghiệp của Canada.

12. Tại sao lại có mức đầu tư tối thiểu khác với quỹ đầu tư mạo hiểm và nhóm nhà đầu tư thiên thần?

Các nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư tiền của họ vào một doanh nghiệp mới thành lập. Quỹ đầu tư mạo hiểm là những công ty hợp danh hữu hạn có quỹ đầu tư gộp chung để đầu tư vào một số công ty.

Ngoài ra, các nhóm nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào các công ty ở giai đoạn phát triển sớm hơn so với các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Số tiền đầu tư tối thiểu được xác định dựa trên sự tham vấn của các hiệp hội ngành hàng và thể hiện số tiền đầu tư điển hình trong từng ngành.

13. Tôi có phải đầu tư tiền của riêng mình nếu tôi muốn đăng ký thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp không?

Không, bạn không bắt buộc phải đầu tư bất kỳ khoản tiền nào của riêng mình. Khoản đầu tư tối thiểu bắt buộc là khoản đầu tư đến từ quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Canada hoặc nhóm nhà đầu tư thiên thần.

14. Điều gì xảy ra nếu tôi nhận được hỗ trợ đầu tư từ nhiều hơn một tổ chức được chỉ định?

Nhận hỗ trợ từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định hoặc các nhóm nhà đầu tư thiên thần được gọi là hợp vốn. Nếu bạn có hỗ trợ hợp vốn, thì tất cả các tổ chức đầu tư liên quan đến hợp vốn phải được xác định. Chỉ một chứng nhận cam kết sẽ được gửi điện tử cho chúng tôi và một thư hỗ trợ sẽ được cung cấp cho bạn.

Nếu một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định đầu tư vào doanh nghiệp của bạn, tổng số tiền đầu tư tối thiểu là 200.000 đô la, ngay cả khi một nhóm thiên thần được chỉ định cũng đầu tư vào doanh nghiệp của bạn.

Nếu ít nhất một nhóm thiên thần được chỉ định nhưng không có quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định đầu tư vào doanh nghiệp của bạn, thì tổng số tiền đầu tư tối thiểu là 75.000 đô la.

15. Nếu tôi nhập cư thông qua Chương trình Visa Khởi nghiệp, điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi thất bại?

Nếu doanh nghiệp của bạn không thành công, điều đó không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân của bạn. Chúng tôi nhận ra rằng không phải doanh nghiệp nào cũng thành công và chương trình này được thiết kế để chia sẻ rủi ro giữa khu vực công và tư.


ĐIỀU KIỆN

Image

Ngoại ngữ

IELTS general 5.0 hoặc trình độ tương đương với tiếng Pháp

Image

Kinh nghiệm

Các ngành chuyên môn về quản lý, kế toán, marketing, đặc biệt ngành IT, công nghệ

Image

Ý tưởng kinh doanh sáng tạo

 

Image

Được Quỹ chỉ định chấp thuận

 

Điểm mạnh chương trình START-UP VISA của Maple Leaf Vietnam

 • Phù hợp với nhà đầu tư có ý định sang Canada trong thời gian ngắn
 • Có giấy phép đi làm (work pemit) 30 ngày sau khi liên bang chấp nhận hồ sơ
 • Không cần viết kế hoạch kinh doanh
 • Tài sản chứng mình thấp
 • Các đương đơn có thể sinh sống ở mọi nơi trên đất nước Canada, không cần phụ thuộc vào tỉnh bang
 • Được thị thực vĩnh viễn cho gia đình và đương đơn cho dù start up có thành công hay không
 • Ra PR trực tiếp

Thiết lập ý tưởng khởi nghiệp và tạo dựng chiến lược kinh doanh

Ý tưởng khởi nghiệp phải đạt được các những tiêu chí nhất định của liên bang, nghĩa là khả năng áp dụng các công nghệ cao vào ý tưởng. Với đội ngũ giàu kinh nghiệm hơn 10 năm trong thị trường start up, chúng tôi đảm bảo sẽ hỗ trợ ứng viên tạo dựng ý tưởng kinh doanh phù hợp nhất

Với tiêu chí luôn cung cấp đến khách hàng những dịch vụ di trú định cư tốt nhất, Công ty Maple Leaf Vietnam hi vọng sẽ có cơ hội được đồng hành và chấp cánh giấc vơ di trú cho toàn thể doanh nhân Việt.

 

dinh cu canada - startup visa
Chúng tôi tự hào là đơn vị thụ lý hồ sơ Startup Visa thành công 100% tại Việt Nam với rất nhiều khách hàng đã Landing thành công tại Canada

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Liên hệ ngay Maple Leaf Vietnam để được tư vấn chi tiết về chương trình và hướng dẫn các thu tục cần thiết
 

Hotline 0286 286 3010

 

dinh-cu-canada-cung-chuong-trinh-khoi-nghiep-start-up-visa.jpg (144 KB)

Hotline: 0286 286 3010
Zalo: 0989833010